PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 22/07/2015 [HyperLink19]
2 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 22/07/2015 [HyperLink19]
3 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 25/06/2015 [HyperLink19]
4 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG 25/06/2015 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2015-2016 và một số nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học 2015-2016 của SGD HD 25/06/2015 [HyperLink19]
6 Kế hoạch bồi dưỡng hè 2015 và năm học 2015-2016 của sở GD&ĐT HD đối với cấp Tiểu học 25/06/2015 [HyperLink19]
7 HƯỚNG DẨN CÔNG TAC THI ĐUA NAM HOC 2014-2015 24/06/2015 [HyperLink19]
8 HO SO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 24/06/2015 [HyperLink19]
9 BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 24/06/2015 [HyperLink19]
10 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 24/06/2015 [HyperLink19]
11 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC 24/06/2015 [HyperLink19]
12 lập kế hoạch năm học 2015-2016 17/06/2015 [HyperLink19]
13 Biểu điểm chấm thi đua cấp Tiểu học năm học 2014-2015 17/06/2015 [HyperLink19]
14 THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 17/06/2015 [HyperLink19]
15 Số: 03-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 16/06/2015 [HyperLink19]
16 Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM 16/06/2015 [HyperLink19]
17 Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM 16/06/2015 [HyperLink19]
18 Số: 238/HD-LN Về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 16/06/2015 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v xét trợ cấp Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam trong CNVC, LĐ 08/05/2013 [HyperLink19]
20 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự PGD) 06/05/2013 [HyperLink19]