PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
Công văn về việc đánh giá xếp loại CB, GV, Nhân viên, năm học 2012-2013 08/05/2013 [HyperLink19]
  Mẫu bản kê khai thành tích đề nghị Khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 06/05/2013 [HyperLink19]