PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:11:42 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:01:06 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai15:00:51 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai15:00:47 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai14:56:06 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
6Khách vãng lai14:49:15 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6169
7Khách vãng lai14:28:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
8Khách vãng lai14:21:13 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai14:14:59 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV4-00126
10Khách vãng lai13:24:46 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
11Khách vãng lai12:50:38 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
12Khách vãng lai11:06:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
13Khách vãng lai11:04:09 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10382
14Khách vãng lai10:36:28 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10378
15Khách vãng lai10:04:03 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai10:02:31 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10390
17Khách vãng lai10:00:56 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai09:49:47 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai09:33:17 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai09:30:30 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11573
21Khách vãng lai09:11:37 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai09:11:09 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai08:50:05 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
24Đỗ Thị Thuý08:49:39 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
25Đỗ Thị Thuý08:49:34 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
26Khách vãng lai08:49:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai08:49:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai08:48:37 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai07:50:51 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai07:39:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
31Khách vãng lai07:33:34 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai06:52:46 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
33Khách vãng lai06:29:01 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai05:43:53 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6176
35Khách vãng lai05:38:01 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai05:37:02 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10382
37Khách vãng lai05:26:48 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai05:22:51 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23542
39Khách vãng lai04:36:03 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
40Khách vãng lai04:10:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai03:45:25 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/video.aspx
42Khách vãng lai03:25:19 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
43Khách vãng lai02:46:28 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10390
44Khách vãng lai00:20:17 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
45Khách vãng lai00:18:52 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23545
46Khách vãng lai00:17:23 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
47Khách vãng lai00:04:55 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV5-00116
21 11 2018