PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:06:30 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:58:06 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10393
3Khách vãng lai20:54:03 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10396
4Khách vãng lai20:52:55 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai20:52:51 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai20:49:05 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai20:48:56 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai20:48:48 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai20:08:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
10Khách vãng lai19:30:58 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai19:10:57 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10393
12Khách vãng lai19:10:51 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10391
13Khách vãng lai19:10:46 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10390
14Khách vãng lai19:10:41 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10389
15Khách vãng lai19:10:35 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10388
16Khách vãng lai19:10:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10387
17Khách vãng lai19:10:24 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10386
18Khách vãng lai19:10:19 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
19Khách vãng lai19:10:14 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Khách vãng lai19:10:10 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login.aspx
21Khách vãng lai19:10:05 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
22Khách vãng lai19:10:00 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
23Khách vãng lai19:09:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
24Khách vãng lai19:09:50 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
25Khách vãng lai19:09:46 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
26Khách vãng lai19:09:40 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
27Khách vãng lai19:09:34 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
28Khách vãng lai19:09:28 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
29Khách vãng lai19:09:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
30Khách vãng lai19:09:08 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
31Khách vãng lai19:09:01 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai19:08:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
33Khách vãng lai19:07:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
34Khách vãng lai19:07:14 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai18:52:05 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai17:52:41 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai17:34:36 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10386
38Khách vãng lai17:20:33 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai16:42:01 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai16:28:21 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai16:21:36 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Đỗ Thị Thuý15:43:03 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
43Đỗ Thị Thuý15:42:59 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
44Khách vãng lai15:42:52 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
45Khách vãng lai15:42:44 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai15:36:24 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23607
47Đỗ Thị Thuý15:23:23 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
48Khách vãng lai15:22:58 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai15:00:42 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10388
50Đỗ Thị Thuý14:49:05 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
51Đỗ Thị Thuý14:49:01 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
52Khách vãng lai14:48:53 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
53Khách vãng lai14:48:49 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai14:47:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai14:43:21 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
56Khách vãng lai13:40:22 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
57Khách vãng lai13:34:16 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
58Khách vãng lai12:52:22 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
59Khách vãng lai12:27:08 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
60Khách vãng lai12:24:14 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10380
61Khách vãng lai12:07:53 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
62Khách vãng lai12:02:16 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai11:45:06 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai11:17:11 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10381
65Khách vãng lai10:43:22 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
66Khách vãng lai10:25:11 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai08:19:37 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SBD-00214
68Khách vãng lai06:55:47 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
69Khách vãng lai06:52:27 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai05:47:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
71Khách vãng lai05:11:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
72Khách vãng lai04:36:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23545
73Khách vãng lai04:15:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6177
74Khách vãng lai03:00:11 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
75Khách vãng lai01:56:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10368
76Khách vãng lai01:52:03 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai01:49:54 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23610
78Khách vãng lai01:39:40 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SBD-00218
23 1 2019