PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:12:35 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:08:06 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23505
3Khách vãng lai10:05:38 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
4Khách vãng lai10:05:26 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
5Khách vãng lai10:04:58 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai10:04:57 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai10:04:55 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10401
8Khách vãng lai10:04:55 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10394
9Khách vãng lai10:04:52 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10400
10Khách vãng lai10:04:50 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10397
11Khách vãng lai10:04:44 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
12Khách vãng lai10:04:43 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai10:04:42 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10398
14Khách vãng lai10:04:38 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
15Khách vãng lai10:04:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
16Khách vãng lai10:04:07 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai09:51:33 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
18Khách vãng lai09:51:27 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
19Khách vãng lai09:51:21 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
20Khách vãng lai08:58:27 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai08:44:14 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10401
22Khách vãng lai08:33:13 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23605
23Khách vãng lai07:49:40 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
24Khách vãng lai07:49:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai07:49:27 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai07:35:22 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK5-00139
27Khách vãng lai05:33:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10381
28Khách vãng lai05:15:59 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10383
29Khách vãng lai04:45:35 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai03:47:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_so_muon_tra_thiet_bi.aspx
31Khách vãng lai03:42:40 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
32Khách vãng lai03:22:31 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai03:20:18 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23512
34Khách vãng lai02:50:29 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
35Khách vãng lai01:50:10 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai01:45:14 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10371
37Khách vãng lai01:33:58 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10389
38Khách vãng lai01:33:36 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK2-00087
39Khách vãng lai01:29:00 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23 7 2019