PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Hương
2Tiếng Việt1BBùi Thị Thúy Hiền
3Tiếng Việt1CBùi Thị Luyến
4Tiếng Việt2AĐỗ Thị Nga
5Tiếng Việt2BPhạm Khắc Dảo
6Tiếng Việt2CNguyễn Thị Hậu
7Tiếng Việt3ALê Thị Hoài
8Tiếng Việt3BPhan Thị Thư
9Tiếng Việt3CNguyễn Thị Lý
10Tiếng Việt4ANguyễn Thị Hải
11Tiếng Việt4BBùi Thị Lâm
12Tiếng Việt4CNguyễn Thị Lan Anh
13Tiếng Việt5APhạm Thị Thu
14Tiếng Việt5BPhạm Thị Hiên
15Tiếng Việt5CNguyễn Thị Phượng