PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK5-00140 Văn hoá giao thông 5Lê Phương TríSách giáo khoa 5 Trong kho
SGK5-00139 Văn hoá giao thông 5Lê Phương TríSách giáo khoa 5 Trong kho
SGK4-00149 Văn hoá giao thông 4Lê Phương TríSách giáo khoa 4 Trong kho
SGK4-00148 Văn hoá giao thông 4Lê Phương TríSách giáo khoa 4 Trong kho
SGK3-00151 Văn hoá giao thông 3Lê Phương TríSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK3-00150 Văn hoá giao thông 3Lê Phương TríSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK2-00088 Văn hoá giao thông 2Lê Phương TríSách giáo khoa 2 Trong kho
SGK2-00087 Văn hoá giao thông 2Lê Phương TríSách giáo khoa 2 Trong kho
SGK1-00118 Văn hoá giao thông 1Lê Phương TríSách giáo khoa 1 Trong kho
SGK1-00117 Văn hoá giao thông 1Lê Phương TríSách giáo khoa 1 Trong kho
STKC-00211 Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường họcHữu ĐạiSách tham khảo Trong kho
SBD-00219 Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Bộ và nhân dân xã Hưng Long (giai đoạn 1945 - 2000)ĐẢNG UỶ XÃ HƯNG LONGSách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trong kho
SBD-00218 Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Bộ và nhân dân xã Hưng Long (giai đoạn 1945 - 2000)ĐẢNG UỶ XÃ HƯNG LONGSách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trong kho
SBD-00217 Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Bộ và nhân dân xã Hưng Long (giai đoạn 1945 - 2000)ĐẢNG UỶ XÃ HƯNG LONGSách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trong kho
SBD-00216 Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Bộ và nhân dân xã Hưng Long (giai đoạn 1945 - 2000)ĐẢNG UỶ XÃ HƯNG LONGSách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trong kho
12345678910...