PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK3-00279 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK3-00278 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK3-00277 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK3-00276 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách giáo khoa 3 Trong kho
SGK3-00275 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách giáo khoa 3 Trong kho
SNV3-00178 Âm nhạc 3Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00177 Âm nhạc 3Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00176 Tin học 3Hồ Sĩ ĐàmSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00175 Tin học 3Hồ Sĩ ĐàmSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00174 Mĩ thuật 3Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00173 Mĩ thuật 3Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00172 Giáo dục thể chất 3Lưu Quang DiệpSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00171 Giáo dục thể chất 3Lưu Quang DiệpSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00170 Công Nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách nghiệp vụ 3 Trong kho
SNV3-00169 Công Nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách nghiệp vụ 3 Trong kho
12345678910...