PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 STK Tiếng Việt Tập 1 1 24600
2 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Dạy và học trong nhà trường 8 0
6 Toán học tuổi trẻ 9 72000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 Mỹ thuật và âm nhạc 15 385200
9 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
10 sao mai 22 220000
11 Quản lý giáo dục 36 360000
12 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
13 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
14 Học trò cười 43 210010
15 Tiếng Anh 45 1528400
16 Dạy và học ngày nay 48 484700
17 Sách Hồ Chí Minh 53 2249700
18 Giáo Dục tiểu học 54 260500
19 Sách tra cứu 56 2096500
20 Khoa Học giáo dục 65 685500
21 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
22 Thế giới trong ta 67 735000
23 Sách Văn học 74 3570700
24 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
25 Sách giáo khoa 2 88 636100
26 Sách pháp luật 94 4932451
27 Tạp chí giáo dục 98 1097700
28 Toán tuổi thơ 106 697000
29 Sách nghiệp vụ 2 107 2628900
30 Sách nghiệp vụ 5 118 3164900
31 Sách giáo khoa 1 118 2611800
32 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
33 Sách nghiệp vụ 3 120 3355800
34 Sách nghiệp vụ 1 125 3302600
35 Sách nghiệp vụ 4 127 2964500
36 Sách giáo khoa 5 133 951700
37 Sách Khoa học - cuộc sống 140 5299900
38 Thế giới mới 142 1817600
39 Sách giáo khoa 4 149 1461300
40 Sách giáo khoa 3 151 1479100
41 Sách tham khảo 210 8861400
42 Sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 219 3423800
43 Sách tham khảo văn 523 11411700
44 Sách thiếu nhi 578 13798900
45 Sách tham khảo Toán 1 659 14653800
 
TỔNG
4998
103847661